Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice