Podmínky realizace jednotlivých průřezových témat a čtenářství