Základní informace o projektu Cíl projektu Popis projektu Zapojené organizace Jak projekt vnímají zapojené školy Spolupráce Výstupy projektu

Název projektu:  Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství – vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele základních škol

Projekt probíhá od 1. května 2010 do 31. prosince 2012

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/08.0069
Projekt je financován z prostředků ESF a spolufinancován státním rozpočtem ČR

Realizátor projektu:
Projekt Odyssea
Na Březince 22, Praha 5, 150 00
IČ: 26618745

Co projekt přineslHLAVNÍ CÍL PROJEKTU  "JAK EFEKTIVNĚ VYUČOVAT PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A SOUČASNĚ ROZVÍJET ČTENÁŘSTVÍ – VÝVOJ SDRUŽENÝCH PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE PRO UČITELE ZÁKLADNÍCH ŠKOL" JE VYTVOŘIT KVALITNÍ MATERIÁLY PRO UČITELE, KTERÉ JSOU POUŽITELNÉ K EFEKTIVNÍ VÝUCE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A ČTENÁŘSTVÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH


Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství – vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele základních škol


Se zavedením RVP vstoupila do vzdělávání průřezová témata, aby pomáhala rozvíjet osobnost žáků zejména v oblasti postojů a hodnot. Zároveň se v posledních letech stále silněji hovoří o nedostatečné čtenářské gramotnosti českých školáků. Tato témata se proto stala základem projektu „Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství - vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele základních škol“, který v květnu 2010 začal realizovat tým pěti neziskových organizací. Každé z nich se několik let zabývá jedním z průřezových témat a čtenářstvím. Jedná se o: Projekt Odyssea – Osobnostní a sociální výchova, Gemini o.s. - Výchova demokratického občana, Člověk v tísni o.p.s (program Varianty) – Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Sdružení TEREZA – Environmentální výchova a o.s. Kritické myšlení – Mediální výchova a Čtenářství. Během projektu všechny organizace a školy intenzivně kooperují navzájem, neboť jedním z cílů projektu je též najít spojnice mezi jednotlivými průřezovými tématy, propojit je mezi sebou i se čtenářstvím, usnadnit a zefektivnit jejich výuku. Projekt skončí 31. prosince 2012.


Do projektu je intenzivně zapojeno šest základních škol. Každá z nich, podle zvoleného průřezového tématu, spolupracuje úžeji s jednou z neziskových organizací. Učitelé se po dobu trvání projektu vzdělávají ve zmiňovaných oblastech, vytvářejí modelové učební jednotky a vyvíjejí si vlastní vzdělávací program pro zájemce z jiných škol, který bude akreditován. Současně dojde k inovaci školních vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat a čtenářství.


Spolupráce se postupně rozšíří na dalších 12 škol, které budou především profitovat ze zkušeností neziskových organizací a šesti pilotních škol: týmy z těchto dvanácti škol dostanou možnost navštívit již vyškolené sbory, budou ověřovat vyvinuté postupy a modelové lekce. Celkem v průběhu projektu vyzkouší inovovaný způsob výuky průřezových témat propojený se čtenářstvím nejméně 5000 žáků.


Mezi výstupy projektu najdete inspirativní příklady dobré praxe, dvě stě modelových lekcí pro výuku průřezových témat propojenou s rozvojem čtenářských dovedností, studii mapující výsledky analýz školních dokumentů a praxe v osmnácti zapojených školách, návrhy řešení nejčastějších problémů provázejících implementaci průřezových témat a čtenářství do výuky a přehled používaných materiálů k jednotlivým průřezovým tématům a čtenářství.

Projekt Odyssea www.odyssea.cz C:\Users\eva\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\EHEW6AX2\LogoOdyssea2 (4).jpg
Osobnostní a sociální výchova

Člověk v tísni, o. p. s. www.clovekvtisni.cz, www.varianty.cz cvt_logo_cz_600
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Gemini o. s. www.gemini-praha.org logo_CEDU_nove
Výchova demokratického občana

Sdružení Tereza www.terezanet.cz tereza_logo_male
Environmentální výchova

Kritické myšlení www.kritickemysleni.cz
Mediální výchova a čtenářství

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Michala Dubce, dubec@odyssea.cz, telefon: 775 775 365, nebo PhDr. Evu Weislovou, weislova@odyssea.cz, telefon: 775 775 375.

Otestování učební jednotky

Zaslání vlastní učební jednotky
Pro učitele ze škol mimo hlavní město Praha nabízíme možnost „otestovat“ v praxi jakoukoli ze zveřejněných učebních jednotek. Pokud Vás zaujala kterákoli ze zveřejněných učebních jednotek a použil (a) jste ji ve výuce, prosíme Vás o zaznamenání Vašich zkušeností z výuky do prázdné tabulky učební jednotky zde část věnovaná sebereflexi učitele. V případě, že tak učiníte a pošlete nám zpět doplněnou tabulku učební jednotky a ofocenou stránku třídní knihy (mělo by z ní být jasně patrné, že jste jednotku použil (a) ve výuce a kolik bylo na výuce přítomných žáků), nabízíme Vám po předchozí domluvě finanční honorář.  
Vidíte v rozvoji průřezových témat a čtenářství smysl a máte vlastní přípravy, které používáte? Uvítáme, když nám je zašlete. Pokud nás zaujmou, pokusíme se je převést do šablony učební jednotky. Zkontaktujeme Vás a pošleme Vám přípravu zpět v šabloně k autorizaci. V případě, že budete souhlasit, vyskytne se potom pod Vaším jménem na tomto webu.


Do projektu bylo zapojeno 6 laboratorních a 12 síťovaných škol. Během projektu se na školách uskutečnilo 97 vzdělávacích akcí, bylo proškoleno 1334 učitelů a 7648 žáků. Dále vzniklo 208 učebních jednotek a 209 ostatních metodických materiálů. V neposlední řadě bylo akreditováno 20 vzdělávacích kurzů.

Písemné výstupy projektu

Přehled zdrojů informací k jednotlivým PT a Č
Očekávané výstupy jednotlivých PTaČ
Učební jednotky
Další materiály k jednotlivým PTaČ
Postup tvorby lekce
Podmínky realizace jednotlivých PTaČ
Příklady dobré praxe
Přehled vzdělávací opory k jednotlivým PTaČ
Metodika rozvoje četnářství
Metodické DVD pro učitele
Evidence based
Výstupní studie
Čítanka textů k OSV

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/projekt.php on line 243

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/projekt.php on line 243

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/projekt.php on line 243