Mediální výchova - očekávané výstupy

V projektu PTaČ jsme vypracovali vlastní Modelové očekávané výstupy pro Mediální výchovu. Naše „zmapování“ úkolů mediální výchovy ve škole má pomáhat učitelům, aby se se žáky dostali co nejpřímější cestou k podstatným otázkám našeho soužití se sdělovacími medii a aby připravili žáky na to, že média mají svým adresátům poctivě sloužit a nikoli je ovládat. Chtěli bychom, aby se žáci pomocí mediální výchovy naučili včas rozpoznávat, co je kolem nich skutečného, a co je umělá realita vytvářená médii. Učitelé by měli žákům účinně pomáhat v tom, aby se naučili médií poctivě a nezávisle používat.

Na webu PTaČ najde učitel jednak zkrácenou, velmi stručnou verzi MOV pro Mediální výchovu, ale také plnou verzi, ve které se modelové očekávané výstupy přiřazují k určitým nosným myšlenkám a ve které jsou podána i podrobnější objasnění toho, jak média fungují a k čemu máme žáky vést.