Pro učitele a vychovatele na ZŠ nabízíme seznam knih pro děti. Jedná se o knihy ze současné produkce, které je možné využít přímo ve výuce nebo je můžeme doporučovat rodičům k hlasitému předčítání nebo jako tip ke koupi (když se na nás učitele obracejí s prosbou o radu). Můžeme je také zakoupit do školní či třídní knihovny. Seznam je pouze výběrový, jedná se o pár dobrých a u dětí prověřených tipů. Seznam je rozdělen na dvě období: 1. – 2. třída (začínající čtenáři) a 3. – 5. třída (pokročilejší čtenáři). Neuvádíme knihy všeobecně známé a klasické (pohádky, knihy A. Lindgrenové, Mach a Šebestová), protože ty znají i učitelé i rodiče velmi dobře.

Dále zde najdete materiály, které se zabývají čtenářskou gramotností.
1-2 třída 3-5 třída
Čtenářská gramotnost ve výuce Čítanka k osobnostní a sociální výchově
Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka
Metodika čtenářství