Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky:  1  2  3  >>
Název: Barokní kultura – sochařství a malířství Autor: Mgr. Lucie Honzalová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: V hodině dějepisu žáci porozumí poselství a významu sochařství a malířství v období baroka. Metodou formální analýzy proniknou do podstaty obrazů a soch. Seznámí se s českým i evropským barokním uměním. Pracují ve skupinách a ve dvojicích. V závěru téma shrnou formou pětilístku.
Rozsah: 90 minut
Obory: Dějepis
Témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 8
Název: Cestovní kancelář Autor: Mgr. Lenka Dvořáková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu osob (parta mladých lidí, rodina s malými dětmi, starší manželský pár, senioři). Žáci pracují samostatně. Výsledkem je prezentace na PC, kterou obhájí před ostatními spolužáky.
Rozsah: 12 x 45 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 9
Název: Co se vypráví v Evropě Autor: Mgr.Sabina Máčalíková, Mgr. Monika Szabóová , ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci se seznamují s textem určeným pro děti, který pochází z vybraných evropských zemí (Francie, Španělsko, Polsko, Maďarsko, Švédsko). Pracují samostatně i ve skupině. Odpovídají na zadané otázky. Zpracovávají informace do výukového plakátu a prezentují práci skupiny.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 4, 5
Název: Ekologická stopa Autor: Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci se seznámí s konceptem ekologické stopy, pomocí internetové kalkulačky spočítají svoji vlastní stopu a konfrontují ji s hodnotami světovými i národními. Žáci též pomocí dostupných případových studií zkoumají ekostopu různých typů činností i různých výrobků. Přemýšlejí, jak svými rozhodnutími a vzorci chování ovlivňují velikost své ekostopy a uvažují o možnostech, jak tuto stopu snížit. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích i frontálně (v rámci diskusí). Jednotka využívá model E-U-R.
Rozsah: 90 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 9
Název: Globalizace Autor: PhDr. Mgr. Jan Hoštička, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci nejprve formou brainstormingu uvedou, co ví, že je globalizace. Následně pracují ve skupinách (domovské a expertní) – zjišťují informace k danému tématu. V závěru vyučovací hodiny vyplní pracovní list a vyjmenují pozitiva a negativa globalizace.
Rozsah: 45 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 9
Název: Jak žijí kamarádi - Evropa Autor: Mgr. Sabina Máčalíková, Mgr. Monika Szabóová, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci se seznamují s typickým životem dětí ve vybraných evropských zemích (Francie, Španělsko, Polsko, Maďarsko, Švédsko) a porovnávají svůj život s životem jiných dětí. Sdělují si navzájem získané poznatky a zapisují si nové. Na základě přečteného textu i vyslechnutých informací se žáci rozhodují, ve které zemi by se jim líbilo žít a zdůvodňují proč.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 4, 5
Název: Kamarádi z velké dálky - světadíly Autor: Mgr. Sabina Máčalíková, Mgr. Monika Szabóová, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci se seznamují s typickým životem dětí z jednotlivých světadílů a porovnávají svůj život s životem jiných dětí. Sdělují si navzájem získané poznatky a zapisují si nové. Na základě přečteného textu i vyslechnutých informací se žáci rozhodují, ve kterém světadíle by se jim líbilo žít a zdůvodňují proč.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 4, 5
Název: Mapy od pravěku po současnost Autor: Mgr. Jana Rybáčková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci se seznámí s vývojem map od pravěku po současnost pomocí obrázků. Pracují samostatně i v náhodně utvořených dvojicích.
Rozsah: 45 minut
Obory: Dějepis
Témata: Čtenářství, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 6
Název: Masajské korále Autor: Mgr. Alena Horská, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci pracují samostatně s texty odstupňované náročnosti a plní úkoly, které jim pomáhají lépe textu porozumět a procvičit si čtenářské dovednosti. Každý se samostatně zamýšlí nad výhodami a nevýhodami života u Masajů a v naší společnosti.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 3
Název: Osobnosti na českých mincích a bankovkách Autor: Mgr. Alena Horská, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci se seznámí s významnými osobnostmi českých dějin (co významní předkové dokázali, jak svým životem ovlivnili nejen svou vlast, ale i Evropu). Pracují společně – společné čtení, hrají scénky, diskutují, pracují s textem, vyhledávají na internetu, ve skupinách vypracovávají pracovní list, prezentují pomocí interaktivní tabule.
Rozsah: 2x 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 3
Stránky:  1  2  3  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296