Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky:  1  2  >>
Název: Čeho si vážím na své zemi Autor: Mgr. Markéta Ladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci si připomenou důležité symboly země, ve které žijí. Pracují samostatně, ve dvojicích i společně v rámci celé třídy. Na závěr proběhne diskuse napříč celou třídou řízená učitelem, která je zaměřena především na reflektivní shrnutí.
Rozsah: 90 minut
Obory: Výchova k občanství
Témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana
Ročník: 6, 7, 8, 9
Název: Demokracie (není) pro všechny Autor: Mgr. Michaela Paseková, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci se budou zamýšlet nad „samozřejmostí“ demokratických principů v našich zemích a v Severní Koreji v současnosti, budou hledat paralely v totalitních režimech v Německu a ve východním bloku ve 30. letech 20. století. Žáci budou pracovat ve dvojicích s textovými úryvky, budou vyhledávat klíčová slova a vytvářet otázky k textu.
Rozsah: 2x 45 minut
Obory: Dějepis
Témata: Čtenářství, Výchova demokratického občana
Ročník: 9
Název: Demokracie versus diktatura Autor: PhDr. Mgr. Jan Hoštička, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci aktivně prožijí, jaké to je volit ve státech s odlišným způsobem vlády, k danému tématu načerpají informace, které si ve dvojicích vzájemně předají, vyjadřují své názory a pocity na rozdílnost těchto systémů a sestavují vlastní argumenty pro demokracii.
Rozsah: 45 minut
Obory: Výchova k občanství
Témata: Výchova demokratického občana
Ročník: 8, 9
Název: Den s domácími mazlíčky 3 – hodné štěně Autor: Mgr. Šárka Bartošová, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci pracují samostatně a ve dvojici při doplňování vynechaných částí textu písně. Po doplnění chybějících slov následuje postupný společný poslech nahrávky po slokách a kontrola doplněných slov. Zamýšlí se nad péčí o domácího mazlíčka při metodě pětilístku a společně hovoří o tom, co péče o mazlíčka přináší a jaké klade nároky.
Rozsah: 45 minut
Obory: Hudební výchova
Témata: Výchova demokratického občana
Ročník: 5
Název: Listina základních práv a svobod Autor: PhDr. Mgr. Jan Hoštička, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci formou brainstormingu uvedou, co se domnívají, že je obsahem Listiny základních práv a svobod. Následně pracují ve skupinách a zkoumají dílčí části Listiny, se svými výsledky zkoumání následně seznamují ostatní spolužáky.
Rozsah: 2x 45 minut
Obory: Výchova k občanství
Témata: Výchova demokratického občana
Ročník: 9
Název: Občanská společnost Autor: Mgr. Dagmar Mikulášková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žák v průběhu lekce pochopí pojem občanská společnost, posoudí otázku aktivního vstupování jednotlivce do řešení věcí veřejných, vyhledá ve svém okolí podobné příklady a pracuje s pojmy zisková a nezisková organizace.
Rozsah: 125 minut
Obory: Výchova k občanství
Témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana
Ročník: 5, 6, 7, 9
Název: Our Town/City Autor: Mgr. Viktorie Petřivá, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Po aktivizaci slovní zásoby žáci vybudují ze stavebnic město, popisují cestu do různých míst a místa jednoduchým způsobem charakterizují. Diskutují o povinnostech a právech lidí ve svém městě a schválí zákon se základními pravidly soužití.
Rozsah: 45 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Výchova demokratického občana
Ročník: 4
Název: Pár slov o demokracii Autor: Mgr. Eva Baladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: V této hodině se žáci nejprve zabývají rozborem citátu a poté textu od Karla Čapka Politikum. Žáci pracují samostatně i ve skupině.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana
Ročník: 5
Název: Porovnání křesťanských svátků Autor: Mgr. Monika Fiebigerová, ZŠ Liberec
Anotace: V této vyučovací hodině si žáci uvědomí význam starých českých tradic, způsoby jejich dodržování kdysi a dnes, vliv náboženství při vzniku těchto tradic a souvislost s ročními obdobími. Pracují s úryvkem z knihy Babička (upravený text P. Prouzy), poprvé použijí Vennovy diagramy samostatně a v souvislosti s literárním textem.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Výchova demokratického občana
Ročník: 3
Název: Pravidla komunikace a slušného chování Autor: Mgr. Markéta Ladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci společně vytvoří třídní pravidla, která chtějí dodržovat v rámci slušného chování a pro kvalitní fungování třídy jako celku. Konečným výstupem je společný návrh třídních pravidel chování a komunikace sestavený z podkladů jednotlivých skupin.
Rozsah: 90 minut (možno též 2x 45 minut)
Obory: Třídnické hodiny, Výchova k občanství
Témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana
Ročník: 6, 7, 8, 9
Stránky:  1  2  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296