Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky:  1  2  3  >>
Název: Americké předkolumbovské civilizace Autor: Mgr. Lucie Honzalová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci se věnují civilizacím, které žily v Americe, před jejím objevením Evropany. Jedná se o Aztéky, Inky, Maye, Toltéky a Olméky. Žáci formulují, které myšlenky dávných civilizací, týkající se lidských vztahů, jsou pro dnešní dobu stále aktuální.
Rozsah: 90 minut (možno též 2x 45 minut)
Obory: Dějepis
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 7
Název: Arabové a islám Autor: Mgr. Michaela Paseková, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci se prostřednictvím obrazového a textového materiálu seznámí s kulturním prostředním arabských zemí, formou dramatizace vyjadřují způsob, jak může Evropan komunikovat s příslušníky arabské kulturní oblasti.
Rozsah: 90 minut
Obory: Dějepis
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova
Ročník: 7
Název: Co se vypráví v Evropě Autor: Mgr.Sabina Máčalíková, Mgr. Monika Szabóová , ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci se seznamují s textem určeným pro děti, který pochází z vybraných evropských zemí (Francie, Španělsko, Polsko, Maďarsko, Švédsko). Pracují samostatně i ve skupině. Odpovídají na zadané otázky. Zpracovávají informace do výukového plakátu a prezentují práci skupiny.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 4, 5
Název: Festivals from around the world Autor: Mgr. Viktorie Petřivá, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci podle obrázku a návodných otázek odhadují situaci, místo a čas události, která se odehrává jako národní tradice v jiné zemi. Ve skupinách poznávají zvyky dvou evropských a jednoho asijského státu. Čtením své hypotézy ověřují a získané informace prezentují ostatním žákům formou komentáře k dokumentárnímu filmu.
Rozsah: 45 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova
Ročník: 6
Název: Hanin kufřík Autor: Bc. Květoslava Brixiová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci pracují postupně se třemi ukázkami z knihy Hanin kufřík. Vymýšlejí pokračování příběhu, diskutují nad ukázkami a ve skupinách připravují jejich dramatizaci.
Rozsah: 135 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 5
Název: Indiánská legenda O mladém rybáři Autor: Mgr. Sabina Máčalíková, Mgr. Monika Szabóová, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Pomocí příběhu se žáci seznamují se životem indiánů. Současně se žáci seznámí s méně obvyklými pojmy. Pracují samostatně i ve skupině. V průběhu jednotky navrhujeme využít metody Kritického myšlení (bližší vysvětlení metod v Kritických listech) – brainstorming, volné psaní s použitím klíčových slov, řízené čtení, diskusní pavučina, pětilístek, reflexe.
Rozsah: 90–135 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova
Ročník: 3, 4, 5
Název: Jak žijí kamarádi - Evropa Autor: Mgr. Sabina Máčalíková, Mgr. Monika Szabóová, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci se seznamují s typickým životem dětí ve vybraných evropských zemích (Francie, Španělsko, Polsko, Maďarsko, Švédsko) a porovnávají svůj život s životem jiných dětí. Sdělují si navzájem získané poznatky a zapisují si nové. Na základě přečteného textu i vyslechnutých informací se žáci rozhodují, ve které zemi by se jim líbilo žít a zdůvodňují proč.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 4, 5
Název: Kamarádi z velké dálky - světadíly Autor: Mgr. Sabina Máčalíková, Mgr. Monika Szabóová, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci se seznamují s typickým životem dětí z jednotlivých světadílů a porovnávají svůj život s životem jiných dětí. Sdělují si navzájem získané poznatky a zapisují si nové. Na základě přečteného textu i vyslechnutých informací se žáci rozhodují, ve kterém světadíle by se jim líbilo žít a zdůvodňují proč.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 4, 5
Název: Kde žijí hospodářská zvířata Autor: Mgr. Jana Slejšková, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci si zopakují, jaká znají hospodářská zvířata, společně ve skupině diskutují, kde hospodářská zvířata žijí. Vystřihují, lepí a ve skupině vytváří pracovní list. V závěrečné reflexi zhodnotí práci své skupiny.
Rozsah: 45 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Environmentální výchova, Multikulturní výchova
Ročník: 2
Název: Kočka – učíme se žádat Autor: Mgr. Michal Dubec, Projekt Odyssea
Anotace: Žáci si na vlastní kůži prožijí, jaké to je, když je někdo o něco žádá způsobem, který je jim příjemný. Dále si vyzkouší použití příjemných způsobů žádostí. Během této učební jednotky žáci spolupracují ve skupinách a prezentují informace zbytku třídy.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 3, 4, 5
Stránky:  1  2  3  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296