Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky:  1  2  >>
Název: Cestovní kancelář Autor: Mgr. Lenka Dvořáková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu osob (parta mladých lidí, rodina s malými dětmi, starší manželský pár, senioři). Žáci pracují samostatně. Výsledkem je prezentace na PC, kterou obhájí před ostatními spolužáky.
Rozsah: 12 x 45 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 9
Název: Co vyčteme z karikatur Autor: Mgr. Michaela Paseková, ZŠ Liberec
Anotace: Učební jednotka je zaměřena na osvojení základních postupů při analýze karikatur jako obrazových pramenů při poznávání historických událostí a souvislostí. Žáci pracují převážně ve dvojicích.
Rozsah: 45 minut
Obory: Dějepis
Témata: Mediální výchova
Ročník: 8, 9
Název: Fukušima Autor: Ing. Ivo Mikulášek, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci se při práci s texty, fotografiemi a obrázky snaží zjistit, zda nehody jaderných elektráren mohou ovlivnit vývoj jaderné energetiky. Na příkladu JE ve Fukušimě zkoumají, jak o havárii informoval internet. Formulují vlastní názor na to, zda a jak jaderné havárie mohou ovlivnit život ve společnosti.
Rozsah: 90 minut
Obory: Chemie
Témata: Mediální výchova
Ročník: 8
Název: Jak zacházíme s médii Autor: PhDr. Ondřej Hausenblas, Kritické myšlení
Anotace: Žáci v hodinách pracují s dvěma sděleními z médií. Sepisují, jaké druhy informací k nim přicházejí z různých mediálních sdělení a jaký je záměr jejich autorů. Ve třech skupinách (mediálních týmech) vytváří sdělení, jedno reklamní, druhé dopisní, třetí jako průzkumové otázky. Na základě této zkušenosti vytvářejí jednak několik kritérií pro posuzování mediálních sdělení, jednak rady pro adresáty, jak se dá bránit nechtěnému ovlivnění.
Rozsah: 2x 45 minut (oddělených alespoň jedním dnem)
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 8, 9
Název: Kmenové buňky Autor: PhDr. Hana Košťálová, Kritické myšlení
Anotace: V učební jednotce žáci samostatně a ve skupinách pracují s mediálně šířenými texty o kmenových buňkách. Přiklání se k určitému tvrzení, o němž následně diskutují.
Rozsah: 45–90 minut
Obory: Přírodopis
Témata: Čtenářství, Mediální výchova
Ročník: 9
Název: Odvrácená tvář vědy Autor: Ing. Ivo Mikulášek, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci při práci s texty, fotografiemi a filmovým materiálem zjišťují informace o nehodě jaderné elektrárny v Černobylu. Po posouzení předložených materiálů zformulují vlastní názor na to, co se skutečně stalo. Posuzují věrohodnost různých zdrojů informací.
Rozsah: 45 minut
Obory: Chemie, Fyzika
Témata: Mediální výchova
Ročník: 8
Název: Osudy Židů v díle E. M. Remarqua Autor: Mgr. Michaela Dědková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci se při četbě uměleckého textu dozvědí, jak se žilo Židům během 2. světové války v koncentračních táborech. Formulují svoje emoce provázející četbu.Pocity na téma strach vyjádří v básni.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 9
Název: Otroctví Autor: PhDr. Ondřej Hausenblas, PhDr. Hana Košťálová, Mgr. Kateřina Šafránková, Kritické myšlení
Anotace: Žáci se zabývají historií i současnými formami zotročování lidí. Zkoumají tento společenský jev, přemýšlí o jeho kořenech, proměnách ve vývoji kultur a o jeho dnešní podobě.
Rozsah: 90 minut
Obory: Dějepis, Výchova k občanství, Zeměpis
Témata: Čtenářství, Mediální výchova, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 9
Název: Profil na internetu Autor: Mgr. Dagmar Mikulášková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci si vytvoří vlastní papírový profil takový, jaký by ho chtěli mít na internetu. Na základě prožitku si ujasní, zda by profil na internetu chtěli mít, jaké k tomu mají důvody a jak jim má profil sloužit. Pracují většinou samostatně.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 5
Název: Reklamní komunikace Autor: Mgr. Dagmar Mikulášková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci vytvoří reklamu podle zadaného mediálního nosiče. Zabývají se tím, co je na reklamách zaujalo, přemýšlejí o tom, proč je zaujaly. Žáci pracují ve skupinách i samostatně, hodnotí svoji práci i práci celé skupiny. V učební jednotce vznikne psaná, hraná, mluvená či malovaná reklama.
Rozsah: 45–90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Mediální výchova
Ročník: 5
Stránky:  1  2  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296