Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky:  1  2  3  4  5  6  7  >>
Název: Aby bylo na horách blaze a ne krušno Autor: Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: V učební jednotce jsou představeny přírodní podmínky hor a strategie různých skupin organismů, které jim umožňují v těchto podmínkách žít. Žáci pracují se svými hypotézami, které následně konfrontují s novými informacemi. Jednotka využívá model E-U-R.
Rozsah: 90 minut
Obory: Přírodopis
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 7
Název: Chov včel Autor: Mgr., Bc. Drahoslav Novotný , ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci se prostřednictvím besedy s chovatelem včel a následně zhlédnutím filmu o včelách seznámí se životem a chovem včel. Následně zpracovávají úkoly v pracovním listu. V závěrečné části žáci dle získaných zkušeností vypracují myšlenkové mapy.
Rozsah: 3 x 45 minut
Obory: Přírodopis
Témata: Environmentální výchova
Ročník: 5, 6
Název: Co jsme se rozhodli udělat pro životní prostředí ve 2. B Autor: Mgr. Markéta Pézlová, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci si prostřednictvím jednoduchých pokusů uvědomí význam jednotlivce v péči o životní prostředí. Spolu s učitelem sehrají tři scénky, při nichž mohou spolužákům ukázat jednoduchá opatření z oblasti ekomanagementu. Pracují frontálně i samostatně, sami se zúčastňují pokusů a zapojují se do hraných scének.
Rozsah: 2x 45 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 2
Název: Co si povídají popelnice v Jesenici Autor: Mgr. Eva Baladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Po zhlédnutí prezentace děti pracují s krátkými texty, podle kterých by měly poznat, o jakou popelnici se jedná. V omalovánkách hledají a vybarvují podobné popelnice s prezentací a určují, jaký odpad se do nich vyhazuje. Nakonec třídí omyté odpadky. Děti pracují ve skupině i samostatně.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 1
Název: Domácí mazlíčci Autor: Mgr. Kateřina Vrtišková, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci popisují, nad čím by měli přemýšlet dříve, než se pustí do chovu domácích mazlíčků, jaké s tím mohou být problémy a jak být zodpovědným chovatelem. Postupují od vlastního zamyšlení, přes získání informací formou skládankového učení až k tvorbě Desatera správného chovatele metodou řeky.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 4, 5
Název: Druhy elektráren Autor: PhDr. Mgr. Jan Hoštička, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci si nejprve prohlédnou fotografie jednotlivých druhů elektráren, následně odpoví na dvě otázky. Pracují ve skupinách (domovské a expertní) – zjišťují informace k jednotlivým druhům elektráren a určují jejich výhody a nevýhody. Na závěr se vysloví pro jeden druh elektrárny a svoji volbu zdůvodní.
Rozsah: 2x 45 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Environmentální výchova
Ročník: 9
Název: Ekologická stopa Autor: Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci se seznámí s konceptem ekologické stopy, pomocí internetové kalkulačky spočítají svoji vlastní stopu a konfrontují ji s hodnotami světovými i národními. Žáci též pomocí dostupných případových studií zkoumají ekostopu různých typů činností i různých výrobků. Přemýšlejí, jak svými rozhodnutími a vzorci chování ovlivňují velikost své ekostopy a uvažují o možnostech, jak tuto stopu snížit. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích i frontálně (v rámci diskusí). Jednotka využívá model E-U-R.
Rozsah: 90 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 9
Název: Environmentální problémy a konflikty Autor: Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Tato výuková jednotka vysvětluje pojmy problém, konflikt, environmentální problém a environmentální konflikt a seznamuje žáky s problematickým a konfliktním charakterem různých jevů. V jednotce je využit model E-U-R.
Rozsah: 90 minut
Obory: Přírodopis, Výchova k občanství, Zeměpis
Témata: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 9
Název: Hrochovy slasti a strasti Autor: Mgr. Markéta Pézlová, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci pracují s textem Hrochovy slasti a strasti. Navrhují jednoduché výzkumné otázky a postupy řešení. Ve skupině provádějí jednoduché pokusy, jejichž výsledky zaznamenávají do tabulky.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 1
Název: Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Autor: Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: V učební jednotce se žáci formou skládankového učení seznámí s principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce včetně způsobů jejich realizace i problémů, které s nimi mohou být spojeny. Zamyslí se též nad vlastními možnostmi zapojení se do obou systémů. V jednotce je využit model E – U – R.
Rozsah: 90 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 7
Stránky:  1  2  3  4  5  6  7  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296