Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >>
Název: A day in a life of your body Autor: Mgr. Stanislava Gotteltová, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci si zopakují základní slovní zásobu na téma Daily routine a tvoření otázek v přítomném čase prostém. Při práci s textem si rozšíří znalosti o fungování lidského těla v průběhu dne. Budou pracovat ve dvojicích. V učební jednotce si žáci napíší popis svého dne na základě přečteného textu a vytvoří dotazník s otázkami o denním režimu pro ostatní. V hodnocení se přihlíží ke kvalitě spolupráce ve dvojici a k výslednému produktu – popisu dne a dotazníku.
Rozsah: 90 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 9
Název: Aby bylo na horách blaze a ne krušno Autor: Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: V učební jednotce jsou představeny přírodní podmínky hor a strategie různých skupin organismů, které jim umožňují v těchto podmínkách žít. Žáci pracují se svými hypotézami, které následně konfrontují s novými informacemi. Jednotka využívá model E-U-R.
Rozsah: 90 minut
Obory: Přírodopis
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 7
Název: Advent – výpisky, výtah Autor: Ivana Brožová, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci na základě přečteného textu zjišťují informace k období Adventu metodou INSERT. Oborový cíl plní převážně formou skupinové práce. Během práce vyplňují pracovní list.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 7
Název: Americké předkolumbovské civilizace Autor: Mgr. Lucie Honzalová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci se věnují civilizacím, které žily v Americe, před jejím objevením Evropany. Jedná se o Aztéky, Inky, Maye, Toltéky a Olméky. Žáci formulují, které myšlenky dávných civilizací, týkající se lidských vztahů, jsou pro dnešní dobu stále aktuální.
Rozsah: 90 minut (možno též 2x 45 minut)
Obory: Dějepis
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 7
Název: Arabové a islám Autor: Mgr. Michaela Paseková, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci se prostřednictvím obrazového a textového materiálu seznámí s kulturním prostředním arabských zemí, formou dramatizace vyjadřují způsob, jak může Evropan komunikovat s příslušníky arabské kulturní oblasti.
Rozsah: 90 minut
Obory: Dějepis
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova
Ročník: 7
Název: Bajky – J. Prévert Autor: Ivana Brožová, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Jedná se o hodinu, ve které žáci na základě přečteného textu dokládají, jaké informace bajka přináší a jakým způsobem je její základní myšlenka a závěrečné poučení aktuální v dnešní době. Přinášejí informace, jak oni sami mohou poučení aplikovat na vztahy ve vlastní třídě.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 7
Název: Bargoti a Loteři Autor: Mgr. Markéta Ladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci se zamýšlí nad tím, co to znamená, když má člověk nějaký předsudek vůči druhému. Nápomocným vodítkem je individuální četba krátkého textu s touto tematikou. Žáci pracují samostatně, v párech a také ve skupinkách. V učební jednotce každý vytvoří vlastní kresbu a článek s tematikou předsudků.
Rozsah: 45 minut
Obory: Třídnické hodiny, Výchova k občanství
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 5, 6, 7, 8, 9
Název: Brazílie – tropický deštný les Autor: Mgr. Naděžda Cempírková, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci se seznámí s informacemi o Brazílii. Zaměří se na tropický deštný les a na problematiku zmenšující se plochy tropického deštného lesa. Informace o Brazílii zjišťují formou skupinové práce. Dále se zdokonalují v prezentaci zjištěných informací.
Rozsah: 90 minut (možno též 2x 45 minut)
Obory: Zeměpis
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 7
Název: Bříza a oheň Autor: Mgr. Eva Baladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci na základě přečtených útržků textu sestavují příběh, dotvářejí verše a hledají vlastnosti důležité pro přátelství. Pracují při tom samostatně i ve skupině.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 5
Název: Bullying – šikanování Autor: Mgr. Jana Pavelčáková, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci si rozšířují slovní zásobu, která se týká šikanování, jeho projevů a reakcí na něj. Pracují ve dvojicích, v nichž vytvoří seznam rad pro šikanovaného spolužáka.
Rozsah: 90 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 9
Stránky:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296