Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: Inzerát - lyžování v Itálii - výpočty nákladů Autor: Mgr. Sabina Máčalíková, Mgr. Monika Szabóová, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Učební jednotka je zaměřena na rozvoj čtenářství, žák pracuje samostatně, využívá matematických znalostí žáka 5. ročníku, třídí informace, zodpoví otázky, zaznamená je do příslušné tabulky. Žák samostatně čte text, třídí informace, zpracovává je tak, aby mohl podat informace, na základě kterých se rodiče mohou rozhodnou pro dovolenou. V textu jsou zakomponovány početní úlohy. Předpokladem je, že žáci využijí svých matematických znalostí.
Rozsah: 45 minut
Obory: Matematika a její aplikace
Témata: Čtenářství
Ročník: 5
Název: Island – František Nepil Autor: Ivana Brožová, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci na základě přečteného textu zjišťují informace o Islandu. Prohlubují své znalosti o literárním žánru cestopis. Přináší informace, jak oni sami mohou v našich podmínkách přispět k ochraně životního prostředí.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 6
Název: It happened to me Autor: Mgr. Tereza Sommersová, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci si vyberou jeden ze tří příběhů ze života. Seznámí se s textem. Jejich úkolem je daný příběh předat ostatním žákům. K dispozici mají 4 papíry. Text nemohou číst, ale na papíry si mohou napsat, co potřebují.
Rozsah: 45 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 9
Název: Jak na dobré mezilidské vztahy Autor: Mgr. Lenka Berková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci se seznamují s tím, co ovlivňuje mezilidské vztahy. Pracují při tom ve dvojicích i ve skupinách. Na jednotku navazuje "Slušnost".
Rozsah: 90 minut
Obory: Třídnické hodiny, Výchova k občanství
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 6, 7, 8, 9
Název: Jak se rozhodovat Autor: Ivana Brožová, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci na základě dvou přečtených textů rozhodují, který text je věrohodnější. Zároveň s tím hledají argumenty pro svá vlastní rozhodnutí. Pracují převážně formou skupinové práce a výsledky pak prezentují před třídou.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 8
Název: Jak se to stalo Autor: Mgr. Jana Slejšková, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci ve skupinách řadí věty do krátkého příběhu, kterému sami vymyslí svému příběhu název. Zamyslí se nad tím, zda zvolené pořadí vět dává smysl a zda se pořadí vět může lišit. Potom přečtou svůj příběh spolužákům, a pokud zbyde čas, domalují k příběhu obrázek.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 1
Název: Jak zacházíme s médii Autor: PhDr. Ondřej Hausenblas, Kritické myšlení
Anotace: Žáci v hodinách pracují s dvěma sděleními z médií. Sepisují, jaké druhy informací k nim přicházejí z různých mediálních sdělení a jaký je záměr jejich autorů. Ve třech skupinách (mediálních týmech) vytváří sdělení, jedno reklamní, druhé dopisní, třetí jako průzkumové otázky. Na základě této zkušenosti vytvářejí jednak několik kritérií pro posuzování mediálních sdělení, jednak rady pro adresáty, jak se dá bránit nechtěnému ovlivnění.
Rozsah: 2x 45 minut (oddělených alespoň jedním dnem)
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 8, 9
Název: Jak žijí kamarádi - Evropa Autor: Mgr. Sabina Máčalíková, Mgr. Monika Szabóová, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci se seznamují s typickým životem dětí ve vybraných evropských zemích (Francie, Španělsko, Polsko, Maďarsko, Švédsko) a porovnávají svůj život s životem jiných dětí. Sdělují si navzájem získané poznatky a zapisují si nové. Na základě přečteného textu i vyslechnutých informací se žáci rozhodují, ve které zemi by se jim líbilo žít a zdůvodňují proč.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 4, 5
Název: Jeden den ve Stokorcovém lese Autor: Bc. Květoslava Brixiová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci pracují s textem z knihy Medvídek Pú. Pracují ve skupinách, ve kterých diskutují (rozvíjejí – dramatizace) společnou práci s textem.
Rozsah: 4x 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství
Ročník: 2, 3, 4
Název: Jedna nádražní Autor: Mgr. Markéta Pézlová , ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci postupně hledají a následně porovnávají výhody a nevýhody automobilové a železniční dopravy. Navštíví nádraží v obci, kde plní úkoly ve dvojicích. Poslouchají a čtou text a předvídají jeho pokračování. Pracují samostatně i ve skupinách.
Rozsah: 135 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 2
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296