Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: Festivals from around the world Autor: Mgr. Viktorie Petřivá, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci podle obrázku a návodných otázek odhadují situaci, místo a čas události, která se odehrává jako národní tradice v jiné zemi. Ve skupinách poznávají zvyky dvou evropských a jednoho asijského státu. Čtením své hypotézy ověřují a získané informace prezentují ostatním žákům formou komentáře k dokumentárnímu filmu.
Rozsah: 45 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova
Ročník: 6
Název: Fukušima Autor: Ing. Ivo Mikulášek, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci se při práci s texty, fotografiemi a obrázky snaží zjistit, zda nehody jaderných elektráren mohou ovlivnit vývoj jaderné energetiky. Na příkladu JE ve Fukušimě zkoumají, jak o havárii informoval internet. Formulují vlastní názor na to, zda a jak jaderné havárie mohou ovlivnit život ve společnosti.
Rozsah: 90 minut
Obory: Chemie
Témata: Mediální výchova
Ročník: 8
Název: Globalizace Autor: PhDr. Mgr. Jan Hoštička, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci nejprve formou brainstormingu uvedou, co ví, že je globalizace. Následně pracují ve skupinách (domovské a expertní) – zjišťují informace k danému tématu. V závěru vyučovací hodiny vyplní pracovní list a vyjmenují pozitiva a negativa globalizace.
Rozsah: 45 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 9
Název: Hanin kufřík Autor: Bc. Květoslava Brixiová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci pracují postupně se třemi ukázkami z knihy Hanin kufřík. Vymýšlejí pokračování příběhu, diskutují nad ukázkami a ve skupinách připravují jejich dramatizaci.
Rozsah: 135 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 5
Název: Harmonizační den prvňáčků – Pohádkový les Autor: Mgr. Šárka Bartošová, Mgr. Helena Chmelařová, ZŠ Liberec
Anotace: Prvňáčci řeší pohádkové úkoly, které jim připraví jejich starší spolužáci ze 6. ročníku. Prochází ve skupinkách pohádkovou trasou, která se nachází v lese v blízkosti školy. Na trase čekají děti jednotlivá stanoviště s pohádkovou tematikou. Za splnění úkolu obdrží děti razítka na svoji pohádkovou kartu.
Rozsah: 4x 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 1
Název: Hrátky a zábavná cvičení Autor: Mgr. Lenka Dvořáková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci zažijí několik drobných pohybových her. Žáci řeší pohybové úkoly, jsou v kontaktu s ostatními a projevují svou tvořivost. Pracují v náhodně zvolených skupinách. Jsou to činnosti, které lze zařadit na úvod akce, mezi lekcemi i na odvedení pozornosti od vážnějších úkolů.
Rozsah: 45 minut
Obory: Tělesná výchova
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 4
Název: Hrochovy slasti a strasti Autor: Mgr. Markéta Pézlová, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci pracují s textem Hrochovy slasti a strasti. Navrhují jednoduché výzkumné otázky a postupy řešení. Ve skupině provádějí jednoduché pokusy, jejichž výsledky zaznamenávají do tabulky.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 1
Název: Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Autor: Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: V učební jednotce se žáci formou skládankového učení seznámí s principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce včetně způsobů jejich realizace i problémů, které s nimi mohou být spojeny. Zamyslí se též nad vlastními možnostmi zapojení se do obou systémů. V jednotce je využit model E – U – R.
Rozsah: 90 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 7
Název: Hýbeme se (nejen) jízdou na kole Autor: Iva Jehličková, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: V této hodině se žáci zamyslí nad tím, jak je důležité se hýbat. Zaměříme se zejména na jízdu na kole, ale promyslíme i jiné způsoby, jak si zdravě zařídit dobrou náladu. Připomeneme si význam některých dopravních značek. Podstatná část hodiny je věnována řešení slovních úloh na téma Cyklopark.
Rozsah: 45 minut
Obory: Člověk a jeho svět, Matematika a její aplikace
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 3
Název: Indiánská legenda O mladém rybáři Autor: Mgr. Sabina Máčalíková, Mgr. Monika Szabóová, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Pomocí příběhu se žáci seznamují se životem indiánů. Současně se žáci seznámí s méně obvyklými pojmy. Pracují samostatně i ve skupině. V průběhu jednotky navrhujeme využít metody Kritického myšlení (bližší vysvětlení metod v Kritických listech) – brainstorming, volné psaní s použitím klíčových slov, řízené čtení, diskusní pavučina, pětilístek, reflexe.
Rozsah: 90–135 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova
Ročník: 3, 4, 5
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296