Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: Co se vypráví v Evropě Autor: Mgr.Sabina Máčalíková, Mgr. Monika Szabóová , ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci se seznamují s textem určeným pro děti, který pochází z vybraných evropských zemí (Francie, Španělsko, Polsko, Maďarsko, Švédsko). Pracují samostatně i ve skupině. Odpovídají na zadané otázky. Zpracovávají informace do výukového plakátu a prezentují práci skupiny.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 4, 5
Název: Co si povídají popelnice v Jesenici Autor: Mgr. Eva Baladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Po zhlédnutí prezentace děti pracují s krátkými texty, podle kterých by měly poznat, o jakou popelnici se jedná. V omalovánkách hledají a vybarvují podobné popelnice s prezentací a určují, jaký odpad se do nich vyhazuje. Nakonec třídí omyté odpadky. Děti pracují ve skupině i samostatně.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 1
Název: Co uděláme se zajatcem? Autor: Iva Jehličková, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Jedná se o vyučovací hodinu, ve které jsou spojeni žáci druhého a pátého ročníku. Žáci pracují ve dvojicích. Vždy jeden žák z druhého a jeden z pátého ročníku. Díky spolupráci se žáci lépe vzájemně poznají a stmelí. Ve dvojicích čtou žáci ukázku z Ferdy Mravence (O. Sekora, Knížka Ferdy Mravence, Albatros Praha 2001) o zajatci. Nad textem se zamyslí nad silou přátelství, nad tím, jak vzniká nepřátelství a proč se lidé stmelují pomocí společného nepřítele.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 2, 5
Název: Co vyčteme z karikatur Autor: Mgr. Michaela Paseková, ZŠ Liberec
Anotace: Učební jednotka je zaměřena na osvojení základních postupů při analýze karikatur jako obrazových pramenů při poznávání historických událostí a souvislostí. Žáci pracují převážně ve dvojicích.
Rozsah: 45 minut
Obory: Dějepis
Témata: Mediální výchova
Ročník: 8, 9
Název: Demokracie (není) pro všechny Autor: Mgr. Michaela Paseková, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci se budou zamýšlet nad „samozřejmostí“ demokratických principů v našich zemích a v Severní Koreji v současnosti, budou hledat paralely v totalitních režimech v Německu a ve východním bloku ve 30. letech 20. století. Žáci budou pracovat ve dvojicích s textovými úryvky, budou vyhledávat klíčová slova a vytvářet otázky k textu.
Rozsah: 2x 45 minut
Obory: Dějepis
Témata: Čtenářství, Výchova demokratického občana
Ročník: 9
Název: Demokracie versus diktatura Autor: PhDr. Mgr. Jan Hoštička, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci aktivně prožijí, jaké to je volit ve státech s odlišným způsobem vlády, k danému tématu načerpají informace, které si ve dvojicích vzájemně předají, vyjadřují své názory a pocity na rozdílnost těchto systémů a sestavují vlastní argumenty pro demokracii.
Rozsah: 45 minut
Obory: Výchova k občanství
Témata: Výchova demokratického občana
Ročník: 8, 9
Název: Den s domácími mazlíčky 1 – vyprávění příběhu Autor: Mgr. Šárka Bartošová, ZŠ Liberec
Anotace: V této lekci využijeme žákovy každodenní povinnosti související s péčí o domácího mazlíčka. Žáci na základě vyplněné Přihlášky domácího mazlíčka prezentují svého mazlíčka a zajímavý příběh, který se jim nebo někomu v okolí s mazlíčkem stal. Tento příběh posluchačům souvisle vypráví a výtvarně ztvární ve formě komiksu.
Rozsah: 2x 45 minut
Obory: Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 5
Název: Den s domácími mazlíčky 2 – Dášeňka Autor: Mgr. Šárka Bartošová, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci si samostatně přečtou zadaný text z knihy Dášeňka. Po přečtení textu nejprve sami doplní tabulku, tu potom porovnají ve dvojici a následně ve čtveřici. V závěru této části lekce následuje společné zhodnocení kladů a záporů péče o Dášeňku.
Rozsah: 2x 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství
Ročník: 5
Název: Den s domácími mazlíčky 3 – hodné štěně Autor: Mgr. Šárka Bartošová, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci pracují samostatně a ve dvojici při doplňování vynechaných částí textu písně. Po doplnění chybějících slov následuje postupný společný poslech nahrávky po slokách a kontrola doplněných slov. Zamýšlí se nad péčí o domácího mazlíčka při metodě pětilístku a společně hovoří o tom, co péče o mazlíčka přináší a jaké klade nároky.
Rozsah: 45 minut
Obory: Hudební výchova
Témata: Výchova demokratického občana
Ročník: 5
Název: Diktátoři 20. století Autor: Mgr. Lucie Honzalová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci se seznámí se čtyřmi osobami, které se negativním způsobem zapsaly do dějin 20. století. Nejdříve shrnují své dosavadní poznatky a poté pracují s informacemi o tom, co mají osoby na svědomí, za co byli ve své době obdivováni a co napsali.
Rozsah: 90 minut (možno též 2x 45 minut)
Obory: Dějepis, Výchova k občanství
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 9
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296