Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: The Light Autor: Mgr. Stanislava Gotteltová, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci ve skupině sestavují příběh z částí textu a tento příběh poté ilustrují. Jednotlivě vyjadřují svůj názor na reálnost příběhu. Připraví si osnovu pro stručné vyprávění tohoto příběhu svými slovy.
Rozsah: 90 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 8
Název: Tři králové Autor: Mgr. Alena Horská , ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Děti se seznámí s historií tříkrálového koledování a promyslí, zda jsou i dnes důvody k pomoci prostřednictvím koledy.
Rozsah: 45 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 3
Název: Třídění odpadu Autor: Mgr., Bc. Drahoslav Novotný, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují jednotlivě nebo ve dvojicích. Žáci se seznámí, s pomocí webové hry s jednotlivými typy kontejnerů na třídění odpadů.
Rozsah: 45 minut
Obory: Přírodopis
Témata: Environmentální výchova
Ročník: 7, 8, 9
Název: Tutanchamon Autor: Mgr. Lucie Honzalová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: V učební jednotce se žáci seznamují s převratným objevem v dějinách archeologie. Na základě nálezu si sestavují obraz o životě starověkého Egypta a také o způsobu myšlení a pohřbívání tehdejších lidí.
Rozsah: 45–90 minut
Obory: Dějepis
Témata: Čtenářství
Ročník: 6
Název: Učíme druhé slovesným způsobům Autor: Iva Jehličková, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí slovesný způsob. Nejdříve budou ve třech expertních skupinách a každý žák se naučí jednomu způsobu. Pak se žáci rozdělí do domovských skupin a každý učí své spolužáky ostatním dvěma způsobům. Na závěr žáci vyplní reflektivní dotazník.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 3
Název: Udržitelný rozvoj – exponenciální růst Autor: Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: V této učební jednotce žáci pomocí simulačních her a diskusí odvodí klíčové pojmy vztahující se k současnému i budoucímu vývoji lidstva – exponenciální růst a udržitelný rozvoj (život). Žáci pracují frontálně či ve skupinách, hrají simulační hry a diskutují nad jejich výsledky. Pracují též s textem a hledají v něm klíčové informace.
Rozsah: 90 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 9
Název: Umíme předcházet úrazům ve škole i při sportu? Autor: Mgr. Jana Smíšková, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Aby úrazů a nepříjemných zážitků bylo v našem životě co nejméně, je dobré vědět, jak se jim vyhnout, popřípadě je umět efektivně řešit. Žáci pracují samostatně i ve skupině. Vyplňují pracovní listy, pantomimicky předvádějí různé druhy sportů, v modelové situaci mají možnost prožívat pocity handicapovaných. Uvědomují si, že sport je významnou součástí života každého člověka. Nebojí se sportovat, vědí, jak úrazům předcházet.
Rozsah: 45 minut
Obory: Výchova ke zdraví
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 6
Název: Umíš bezpečně používat internet a mobilní telefon? Autor: Mgr. Jana Smíšková, Mgr. Michal Dubec, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci formulují rizika spojená s používáním internetu a mobilních telefonů. Ve skupinách pracují s pracovními listy. Výsledky své práce prezentují před třídou.
Rozsah: 3–4x 45 minut
Obory: Výchova k občanství
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 6, 7, 8, 9
Název: Umíš se bezpečně pohybovat ve virtuálním prostředí? Autor: Mgr. Jana Smíšková, Mgr. Michal Dubec, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci se během učební jednotky seznámí s tím, co to je a jak funguje manipulace ve virtuální komunikaci. Vyzkouší si manipulaci rozpoznávat a uvedou konkrétní příklad manipulace. Dále zjistí, jaké konkrétní postihy uplatňuje český právní systém vůči lidem, kteří zneužívají konkrétní prostředky virtuální komunikace.
Rozsah: 90 minut
Obory: Výchova k občanství
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 6, 7, 8, 9
Název: V čem se lidé liší Autor: Mgr. Sabina Máčalíková, Mgr. Monika Szabóová, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci poznávají jednotlivé lidské rasy a ve skupině hrají scénku.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova
Ročník: 4, 5
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296