Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: Rostliny – stavba těla Autor: Mgr. Kateřina Vrtišková, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci se seznamují se základními částmi těla rostliny a jejich významem. Pracují samostatně, ve skupinách a společně. Diskutují o stavbě těla rostlin, významu jednotlivých částí a formulují písemně své závěry. Pomocí hraní rolí modelují funkci částí rostlinného těla. Na závěr provádí reflexi skupinové práce a zhodnotí přínos hraní rolí pro pochopení významu částí rostlinného těla.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Environmentální výchova
Ročník: 3
Název: Rozdíly mezi houbami a rostlinami, stavba těla a rozmnožování hub Autor: Mgr. Kateřina Vrtišková, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci vyvozují rozdíly mezi houbami a rostlinami a seznámí se se stavbou těla a rozmnožováním hub. Pracují samostatně, ve dvojicích, skupinách i společně. Využijí připravené pracovní listy a další pomůcky.
Rozsah: 60 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 3, 4
Název: Rozhodování v obci Autor: RNDr. Alice Kohoutová, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci formou simulační hry rozhodují, která stavba bude postavena v jejich obci tak, aby byla pro občany přínosem. Rozhoduje se mezi stavbami výrazně ovlivňujícími životní prostředí obce: větrná elektrárna, aquapark, autobusová zastávka, pila. Každá stavba je prezentována jedním zástupcem firmy, který musí uvést co nejvíce argumentů pro svůj záměr. Ostatní žáci diskutují o přínosu a rizicích každé stavby a hlasují o konečném výběru.
Rozsah: 90 minut
Obory: Přírodopis
Témata: Environmentální výchova, Výchova demokratického občana
Ročník: 8
Název: Rozšiřování pouští Autor: RNDr. Alice Kohoutová, ZŠ Liberec
Anotace: Tato učební jednotka je zaměřena na rozšiřování Sahary a pochopení vlivu tohoto jevu na Evropu a svět. Zároveň nabízí příklady návrhů řešení tohoto problému.
Rozsah: 45 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 7
Název: Různé zvyky Autor: Mgr. Iveta Krpálková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci porovnají zvyky v některých evropských zemích s našimi, najdou podobné nebo odlišné zvyky.
Rozsah: 45 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 2
Název: Rybí pásma – zákonitosti Autor: Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci formulují s využitím hudební nahrávky symfonické básně Vltava a fotografií různých úseků vodního toku své představy o tom, které parametry jsou pro život ve vodě důležité a jak se v průběhu přirozeného toku vyvíjejí. Prostřednictvím řešení logické úlohy typu ZEBRA nejprve ujasňují, které parametry jsou pro posuzování přirozeného vodního prostředí důležité a následně porovnávají své představy o vývoji těchto parametrů se skutečností. Na jednotku navazuje "Problémy našich řek".
Rozsah: 2x 45 minut
Obory: Matematika a její aplikace, Přírodopis
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 7
Název: Secese – umění konce 19. a začátku 20. stoleti Autor: Mgr. Lucie Honzalová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci se seznámí s posledním uměleckým stylem, který zasáhl skutečně všechny oblasti uměleckého zpracování (architektura, malířství, sochařství a umělecké řemeslo). V hodině se střídají činnosti – práce s textem, analyzuje se obsah obrazu, hádají se známé stavby a název obrazu. Informace se zaznamenávají průběžně do pracovního listu. Na závěr se sumarizuje charakter a témata secese.
Rozsah: 45 minut
Obory: Dějepis
Témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 8
Název: Semena a plody semenných rostlin Autor: Mgr., Bc. Drahoslav Novotný, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci se seznámí, s pomocí tematických obrazů s rostlinami a jejich plody, s rozšiřováním plodů a jeho významem pro člověka. V hodině žáci pracují ve skupinách. Žáci v průběhu hodiny vyplňují pracovní list, ve kterém rozhodují o správných možnostech.
Rozsah: 45 minut
Obory: Přírodopis
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 6
Název: Šetříme nebo plýtváme vodou? Autor: Iva Jehličková, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci se seznámí s údaji o spotřebě vody v domácnostech. Na jejich základě vytvoří slovní úlohy. Během činností budou z textu vybírat podstatné informace. Žáci pracují individuálně i ve skupině.
Rozsah: 45 minut
Obory: Matematika a její aplikace
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 5
Název: Seznamujeme se s prostředky komunikace Autor: Tým Politeia, Gemini o.s., Gemini, o. s.
Anotace: Žáci se seznamují, pojmenování a aplikují existující nástroje komunikace ve společnosti a především ve škole. Aplikace probíhá na několika školních modelových situacích, kde se žáci učí s nástroji komunikace pracovat.
Rozsah: 90 minut (možno též 2x 45 minut)
Obory: Třídnické hodiny, Výchova k občanství
Témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana
Ročník: 6, 7, 8
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296