Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: První sníh Autor: Mgr. Eva Baladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci dotvářejí verše v textu První sníh od Jana Skácela. Vytvářejí barevné vločky podle svých pocitů. Děti pracují ve skupině i samostatně.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 1
Název: Půda a její význam Autor: Mgr., Bc. Drahoslav Novotný, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci se seznámí, s pomocí textu s významem půdy pro člověka. Uvede konkrétní příklady využití půdy. V další části se žáci seznamují s možnými typy ohrožení půdy na Zemi. V závěrečné části žáci řadí problémy o způsobech znehodnocování půdy podle důležitosti. V hodině žáci pracují samostatně.
Rozsah: 2 x 45 minut
Obory: Přírodopis
Témata: Environmentální výchova
Ročník: 9
Název: Rainforests Autor: Mgr. Tereza Sommersová, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci se s pomocí textu a krátkého poslechu seznámí se základními fakty a problematikou deštného pralesa. Lekce je kromě tématu Rainforest zaměřena na spolupráci, čtení s porozuměním a prohlubování konverzačních schopností.
Rozsah: 45 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 8
Název: Rakousko – alpská země Autor: Mgr. Iveta Malínská, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci získávají základní informace o Rakousku prostřednictvím tichého čtení. Dále diskutují v expertní skupině, ze které přenáší informace do domovské skupiny – skládankové učení.
Rozsah: 45 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 5
Název: Rasismus Autor: Mgr. Sabina Máčalíková, Mgr. Monika Szabóová, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci se seznamují s pojmy: rasismus, diskriminace, rasa, xenofobie, národnost, pracují samostatně i ve skupině.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova
Ročník: 4, 5
Název: Reklamní komunikace Autor: Mgr. Dagmar Mikulášková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci vytvoří reklamu podle zadaného mediálního nosiče. Zabývají se tím, co je na reklamách zaujalo, přemýšlejí o tom, proč je zaujaly. Žáci pracují ve skupinách i samostatně, hodnotí svoji práci i práci celé skupiny. V učební jednotce vznikne psaná, hraná, mluvená či malovaná reklama.
Rozsah: 45–90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Mediální výchova
Ročník: 5
Název: Roční období Autor: Mgr. Daniela Turčíková, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci řadí jednotlivé měsíce do ročních období, k nimž přiřazují kartičky s atributy jednotlivých částí roku. Žáci pracují s textem a vyhledávají v něm informace. V hodině využijí metody z činnostního učení, čtení s porozuměním a práci ve skupině.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 2
Název: Rok s Barykem Autor: Bc. Květoslava Brixiová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci se během celého školního roku seznamují s Barykem a jeho kamarády (dle knihy F. Nepila - Já Baryk). Každý měsíc čtou jednu ukázku, se kterou následně pracují formou dramatizace.
Rozsah: 10x 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 2
Název: Role médií v mezních situacích Autor: Ing. Ivo Mikulášek, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci zhlédnou dokumentární film BBC o nehodě v Černobylu. V lekci pracují s přepsanými dialogy z filmu, zkoumají možnosti ovlivnit budoucnost prostřednictvím zásahů do dialogů. Přemýšlejí, jak se po změně vstupní informace může změnit informování médií. Zamýšlí se nad významem médií v mezních situacích.
Rozsah: 90 minut
Obory: Chemie, Fyzika
Témata: Mediální výchova
Ročník: 8
Název: Rostliny – projevy života Autor: Mgr. Kateřina Vrtišková, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Vyučovací jednotka je úvodní hodinou věnovanou rostlinám. Žáci ve skupinách skládají návod na založení pokusu, přemýšlejí nad hypotézami a prakticky pokus založí. Žáci pracují společně, v malých skupinách i samostatně. Žáci formulují své dosavadní znalosti o rostlinách a kladou si otázky; sestavují návod rozdělený po větách a řídí se písemným postupem celé práce.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 3
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296