Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: Planeta Země a my lidé Autor: Mgr. Markéta Ladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci se dozvědí, co je to ekologie a čím se zabývá, jaké jsou momentální ekologické problémy na naší planetě Zemi a také se zamýšlí nad tím, jak by lidstvo mohlo Zemi pomoci a co by bylo dobré zlepšit. Nápomocným vodítkem je zde také individuální četba krátkého textu s touto tematikou. Pracují samostatně, v párech a ve skupinkách.
Rozsah: 2x 45 minut
Obory: Přírodopis
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 7, 8, 9
Název: Plody Autor: Mgr. Kateřina Vrtišková, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci si na základě vlastního pozorování a diskuze zkusí rozdělit připravené plody hledáním společných a rozdílných znaků. Kreslením s popisem vybraného plodu a metodou V-CH-D si žáci kladou jednoduché výzkumné otázky týkající se stavby plodu a významu jeho částí, na které poté budou získávat odpovědi. V malých skupinách žáci vybírají z textů o plodech podstatné informace, plody zkoumají a připravují podle osnovy prezentaci pro ostatní.
Rozsah: 60 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 4
Název: Podmínky života na Zemi Autor: Mgr. Kateřina Vrtišková, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci se seznámí s pojmem neživá příroda a se čtyřmi základními podmínkami, díky nimž mohl vzniknout na Zemi život. Pracují samostatně, v malých skupinkách i společně. Na závěr každý samostatně provede zápis a zhodnotí svou práci v hodině.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 3
Název: Pohádka Aloise Mikulky Jak to chodí v pralese Autor: Mgr. Vladimíra Poláčková, ZŠ Liberec
Anotace: V hodině čtení žáci pracují s pohádkou Jak to chodí v pralese. Hledají v pohádce A. Mikulky různé úhly pohledu z hlediska postav. Konečným výsledkem je převyprávění textu.
Rozsah: 60 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 4, 5
Název: Pohádka Aloise Mikulky O smutném tygrovi Autor: Mgr. Vladimíra Poláčková, ZŠ Liberec
Anotace: V hodině čtení žáci pracují s pohádkou O smutném tygrovi. Hledají v pohádce A. Mikulky všechny postavy. Text žáci převyprávějí z hlediska pohledu všech postav. Konečným výsledkem je převyprávění textu z několika úhlů pohledu.
Rozsah: 70 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 4, 5
Název: Pohádka o kukačce Autor: Mgr. Markéta Pézlová, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci čtou pohádku o tom, proč kukačky snášejí vajíčka do cizích hnízd. V průběhu četby předvídají, co asi bude dál, a také rozlišují vědecká fakta od fantazie autora.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 2
Název: Pohádkové postavy – práce s textem Autor: Mgr. Jana Slejšková, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci se seznámí s různými pohádkovými postavami. Sestaví pohádku z jednotlivých vět, vymyslí pro ni název a společně domyslí její konec. Pracují společně, ve skupinách a na závěr samostatně.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 1
Název: Pohádkový les 2 Autor: Mgr. Kateřina Tomová, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci 6. ročníku ve 4–5členné skupině připravují a realizují pohádkový les v přírodě pro skupiny žáků 1. ročníku na téma „klasické pohádky“ formou jednotlivých stanovišť, ve kterých se žáci 1. ročníků střídají a plní zadané úkoly ke klasickým pohádkám. Jednotka navazuje na "Harmonizační den prvňáčků – Pohádkový les".
Rozsah: 180 minut (+ týdenní příprava)
Obory: Dramatická výchova, Výchova k občanství
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 6
Název: Poprat se se sousedy, nebo radši zůstávat doma s rodinou a přáteli? Autor: PhDr. Ondřej Hausenblas, Kritické myšlení
Anotace: Žáci na příhodě z dalekých krajů poznávají střet mezi bojovností mladých a zdrženlivostí starých mužů a promýšlejí přednosti i nevýhody mírového soužití se sousedy. Posuzují zvyklosti přírodního národa a porovnávají je s našimi.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 5
Název: Porovnání křesťanských svátků Autor: Mgr. Monika Fiebigerová, ZŠ Liberec
Anotace: V této vyučovací hodině si žáci uvědomí význam starých českých tradic, způsoby jejich dodržování kdysi a dnes, vliv náboženství při vzniku těchto tradic a souvislost s ročními obdobími. Pracují s úryvkem z knihy Babička (upravený text P. Prouzy), poprvé použijí Vennovy diagramy samostatně a v souvislosti s literárním textem.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Výchova demokratického občana
Ročník: 3
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296