Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: Otevři oči Autor: Mgr. Eva Baladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: V této hodině žáci hledají „něco pěkného“ v přírodě a učí se vnímat svět očima druhých. Děti pracují samostatně a ve dvojicích.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Environmentální výchova
Ročník: 1
Název: Otroctví Autor: PhDr. Ondřej Hausenblas, PhDr. Hana Košťálová, Mgr. Kateřina Šafránková, Kritické myšlení
Anotace: Žáci se zabývají historií i současnými formami zotročování lidí. Zkoumají tento společenský jev, přemýšlí o jeho kořenech, proměnách ve vývoji kultur a o jeho dnešní podobě.
Rozsah: 90 minut
Obory: Dějepis, Výchova k občanství, Zeměpis
Témata: Čtenářství, Mediální výchova, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 9
Název: Otvírání studánek Autor: Mgr. Alena Horská, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci si utřídí informace o vodě, na základě těchto informací jsou schopni vyjádřit svůj postoj k vodě a navrhnout možnosti, jak vodu chránit. Některé žákovské návrhy se třídou postupně zrealizujeme.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 4
Název: Our Town/City Autor: Mgr. Viktorie Petřivá, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Po aktivizaci slovní zásoby žáci vybudují ze stavebnic město, popisují cestu do různých míst a místa jednoduchým způsobem charakterizují. Diskutují o povinnostech a právech lidí ve svém městě a schválí zákon se základními pravidly soužití.
Rozsah: 45 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Výchova demokratického občana
Ročník: 4
Název: Pánem svého času Autor: Mgr. Markéta Pézlová, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Učební jednotka nabízí žákům možnost samostatně si naplánovat činnost během vyučovací hodiny a přestávky. Nejprve zkouší, co stihnou během jedné minuty, následně si pomocí tabulky rozvrhnou čas pro další hodinu i přestávku. Samostatně plní tři zadané úkoly (určování časových údajů, práce s textem o čase, slepování rozstříhaného obrázku hodin), zapisují si čas.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 2
Název: Pár slov o demokracii Autor: Mgr. Eva Baladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: V této hodině se žáci nejprve zabývají rozborem citátu a poté textu od Karla Čapka Politikum. Žáci pracují samostatně i ve skupině.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana
Ročník: 5
Název: Park Autor: Mgr. Lenka Grösslová, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci rozvíjí slovní zásobu v tematickém okruhu PARK (synonyma, antonyma…). Pracují samostatně i ve skupinách. Učí se hodnotit svou práci i práci druhých (individuálně i skupinově).
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 3
Název: Péče o chrup Autor: Bc. Květoslava Brixiová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci během učební jednotky vyslechnou (přečtou) pohádku Miloše Macourka a pokusí se formulovat nejdůležitější pravidla osobní hygieny a zdravého životního stylu přiměřeně svému věku. V závěru proběhne prezentace skupinové práce a hodnocení práce skupin.
Rozsah: 135 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 1
Název: Pes Autor: Mgr. Daniela Turčíková, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci skládají a řadí věty do celku dle logické posloupnosti. Na základě kooperativní výuky dojdou k cíli a sestaví text o pejskovi. V hodině se využívá metody z činnostního učení, čtení s porozuměním, práce ve dvojicích i skupině.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 2
Název: Pipi Dlouhá Punčocha Autor: Mgr. Jana Slejšková, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci pracují s textem od A. Lindgrenové Pipi Dlouhá Punčocha. Na základě společně přečtené knihy vytvářejí ve skupině myšlenkovou mapu a společně skládají obrázek Pipi Dlouhé Punčochy a sbírají všechny informace ze skupinových myšlenkových map. Žáci vymyslí svůj příběh o Pipi dlouhé Punčoše (metodou „Psaní na harmoniku“).
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 2
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296