Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: Novoroční předsevzetí Autor: Mgr. Šárka Bartošová, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci si v prvním týdnu kalendářního roku stanoví svá novoroční předsevzetí „Zlepším se …“. Napíší a nakreslí jej na vánoční balicí papír, který poskládaný vloží do zvonku vystřiženého z vánočního balicího papíru.
Rozsah: 45 minut
Obory: Člověk a svět práce
Témata: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 1
Název: O kamarádství Autor: Bc. Květoslava Brixiová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: V lekci si pracuje především se třemi ukázkami uvedenými v příloze, které mají ilustrovat genezi solidárních kamarádských vztahů a vzájemné pomoci i za cenu osobního odříkání. Žáci pracují ve skupinách ve třech devadesátiminutových blocích se stejnou strukturou.
Rozsah: 3x 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova
Ročník: 2
Název: O lesíku Autor: Iva Jehličková, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: V této vyučovací hodině si žáci nejprve přečtou dva texty od Bruno Ferrera o lesíku. Zamyslí se pak nad tvrzeními, které uvádějí, kolik je v textu podstatných jmen rodu ženského, podle jakého vzory bychom je skloňovali, apod. Označí, které výroky jsou pravdivé a nepravdivé. Dále vymyslí k oběma příběhům jiný nadpis a konec. Zároveň s tím hledají argumenty pro svá vlastní rozhodnutí. Pracují převážně formou skupinové práce.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 5
Název: O pavoucích a pavučinách Autor: Mgr. Markéta Pézlová, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Ze dvou literárních textů žáci posuzují vztah autorů k pavoukům, formulují také vlastní. V průběhu hodiny se sami promění v pavouky křižáky. Z jejich pohledu dělí další živočichy na možnou kořist a nebezpečí, vyhledávají pavučiny na školní zahradě a zaznamenávají jejich tvar a umístění do pracovního listu. Žáci v hodině pracují společně, ve skupinách i samostatně.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 2
Název: Občanská společnost Autor: Mgr. Dagmar Mikulášková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žák v průběhu lekce pochopí pojem občanská společnost, posoudí otázku aktivního vstupování jednotlivce do řešení věcí veřejných, vyhledá ve svém okolí podobné příklady a pracuje s pojmy zisková a nezisková organizace.
Rozsah: 125 minut
Obory: Výchova k občanství
Témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana
Ročník: 5, 6, 7, 9
Název: Odvrácená tvář vědy Autor: Ing. Ivo Mikulášek, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci při práci s texty, fotografiemi a filmovým materiálem zjišťují informace o nehodě jaderné elektrárny v Černobylu. Po posouzení předložených materiálů zformulují vlastní názor na to, co se skutečně stalo. Posuzují věrohodnost různých zdrojů informací.
Rozsah: 45 minut
Obory: Chemie, Fyzika
Témata: Mediální výchova
Ročník: 8
Název: Osobnosti na českých mincích a bankovkách Autor: Mgr. Alena Horská, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci se seznámí s významnými osobnostmi českých dějin (co významní předkové dokázali, jak svým životem ovlivnili nejen svou vlast, ale i Evropu). Pracují společně – společné čtení, hrají scénky, diskutují, pracují s textem, vyhledávají na internetu, ve skupinách vypracovávají pracovní list, prezentují pomocí interaktivní tabule.
Rozsah: 2x 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 3
Název: Ostrov Autor: Mgr. Lenka Berková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Úkolem žáků je vytvořit si vlastní ostrov, zamyslet se nad tím, jak bude vypadat, jaký bude mít tvar, velikost atd. Žáci pracují ve 4členných skupinkách a vytváří seznam pravidel společného soužití na ostrově.
Rozsah: 120 minut
Obory: Třídnické hodiny
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 6, 7, 8, 9
Název: Osudy Židů v díle E. M. Remarqua Autor: Mgr. Michaela Dědková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci se při četbě uměleckého textu dozvědí, jak se žilo Židům během 2. světové války v koncentračních táborech. Formulují svoje emoce provázející četbu.Pocity na téma strach vyjádří v básni.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 9
Název: Ota Pavel a motiv pomsty Autor: Mgr. Michaela Dědková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: V této lekci čtou žáci umělecký text. Prostřednictvím textu formulují svůj postoj k pomstě a dozvídají se o různých druzích pomsty. Prokazují a trénují čtenářskou dovednost předvídání.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 9
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296