Zde najdete inspirativní příklady, jak některé školy pracují s tímto průřezovým tématem.


Japonci ve Vraném
Zmizelí sousedé v Litomyšli
Ukázky zapracování MKV do ŠVP