Zde najdete inspirativní příklady, jak některé školy pracují s tímto průřezovým tématem.


Ekoškoly
Globe at Night
Poznáváme svůj region
Živá zahrada