Zde najdete inspirativní příklady, jak některé školy pracují s tímto průřezovým tématem.


OSV na ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Jak smysluplně zavést OSV do školy
Patronát deváťáků nad prvňáky
Prezentační dovednosti
Počítač spojuje generace