Zde najdete inspirativní příklady, jak některé školy pracují s tímto průřezovým tématem.


Rozvoj čtenářství ve škole
Dílny čtení
Jak získávat knihy do školní knihovny
Slavnost slabikáře
Společné čtení páťáků a druháků