Zde je k dispozici přehled osvědčených informačních zdrojů k jednotlivým průřezovým tématům a čtenářství. Konkrétně se jedná o knihy, výuková CD a DVD, webové stránky a další materiály.Mediální výchova Environmentální výchova
Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova Osobnostní a sociální výchova
Čtenářství    

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy.php on line 59

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy.php on line 59

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy.php on line 59