Obsah materiálů k průřezovému tématu VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Jedná se o sadu shromážděných materiálů, které jsme shledali užitečnými pro výuku PT VDO.

Publikace, užitečné odkazy

1. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství
Analytická sonda zabývající se občanským vzděláváním a postavením občana. V závěru udává doporučení pro zlepšení současného stavu občanského vzdělávání.
2. Charta Rady Evropy o výchově k demokratickému občanství a lidským právům
Orientační bod pro všechny, kdo se zabývají výchovou k občanství a lidským právům.
3. Koncepce výchovy k občanství
Doplňující koncepce k současnému kurikulu
4. Listina základních práv a svobod
Text Listiny základních práv a svobod – text, který bychom měli používat ve výuce.
5. Ústava České republiky
Text, který bychom měli používat ho ve výuce.
6. Slovník pojmů k výchově demokratickému občanství
Tento slovník pojmů lze využít jako vzdělávací materiál nebo také text vhodný pro aktivní výuku.
7. Vzděláním k demokracii
Překlad anglické příručky, která má být pomůckou učitele k výuce výchovy k občanství.
8. Užitečné odkazy
Souhrn všech užitečných odkazů k výuce PT VDO

ŠVP, dokumenty, výuka

1. Ukázka začlenění PT VDO do výuky
Výňatky dvou ŠVP škol, které nabízejí možnosti zpracování PT VDO v ŠVP
2. Nosné myšlenky PT VDO
Teze, které vyjadřují podstatu PT VOD
3. Očekávané výstupy PT VDO projektu PTaČ
Očekávané výstupy, které byly v rámci projektu zpracovány na základě výzkumu International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) a analýzou DOVů (viz. dále)
4. Doporučené očekávané výstupy (DOVy) PT VDO
Metodická podpora Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, která obsahuje zpracované výstupy PT VOD
5. Příklady oborových témat obsahující PT VDO
Ukázky toho, kde všude nalezneme ve vyučovacích oborech PT VDO
6. Předpoklady realizace PT VDO ve škole
Popis ideálních podmínek pro rozvoj PT VDO ve škole.
7. Příležitosti pro rozvoj PT VDO
Výčet možností, při kterých lze začlenit PT VDO
8. Typy textů k PT VDO
Ukázky textů a jejich zdrojů k PT VDO
9. Další programy pro podporu PT VDO
Popis projektů a aktivit podporující PT VOD

Žákovské parlamenty

1. Ukázka námětů pro práci v žákovském parlamentu (ŽP)
Lekce, obsahující praktické aktivity se žáky
2. Trocha historie o PT VDO aneb PT VDO před sto lety
Historický text, který vykresluje prvky PT VDO z dřívějších dob.
3. Příklad fungování žákovského parlamentu
Koordinátorka žákovského parlamentu popisuje založení, vývoj a současné fungování parlamentu.
4. Ukázka implementace PT VDO do života školy
Další inspirace fungování žákovského parlamentu ve škole.
5. Žákovský parlament 1(ukázka - titulka) – Jak začít s parlamentem, aby brzy neskončil
6. Žákovský parlament 2 (ukázka - titulka) – Jak vybrat zástupce tříd a udělat z nich dobrý tým
7. Žákovský parlament 3 (ukázka - titulka) – Jak vést zasedání, aby nás bavilo


Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy-dalsi-vychova-demokratickeho-obcana.php on line 179

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy-dalsi-vychova-demokratickeho-obcana.php on line 179

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy-dalsi-vychova-demokratickeho-obcana.php on line 179